MAZDA-RX4

MAZDA RX-4 ในตัวถัง 929 กับหัวใจ 13B-REW จาก RX-7

มิถุนายน 26, 2020 pee 0

MAZDA มีชื่อเสียงในการสร้างรถสปอร์ตตระกูล RX ทุกรุ่น สำหรับ RX-4 ในตัวถัง 929 นั้น เป็นรถสปอร์ตสมรรถนะสูง ที่ให้ความหรูหรา กว้างขวาง