MITSUBISHI-3000-GT

มารู้จัก MITSUBISHI 3000 GT รถ GT ของญี่ปุ่นที่ถูกลืม

พฤษภาคม 23, 2020 pee 0

เรื่องราวของ MITSUBISHI GTO นั้น เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1990 ซึ่งทางอเมริกา และยุโรปนั้นมีชื่อว่า MITSUBISHI HSR ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีการออกวางขายทั่วโลกกันเลยทีเดียว GTO